Search

Ang Epekto ng Marihuwana sa Katawan at Buhay ng Tao

Ang Epekto ng Marihuwana sa Katawan at Buhay ng Tao
Ano ang marihuwana? Ang marihuwana o marijuana ay ang ginayat, pinatuyo at pinaghalong dahon at bulaklak ng halamang Cannabis sativa. Ginagamit ito sa buong mundo sa iba’t ibang paraan. Ang ilan ay gumagamit ng marihuwana bilang sigarilyo. Ang iba naman ay isinisiksik ito sa isang pipe at sinisindihan. May gumagamit din nitong panghalo sa tabako ng sigarilyo. May naglalaga din... Read More