Ano ang Kahulugan ng Droga?

Ano ang kahulugan ng droga? Ang droga ay isang substance na kung makakapasok sa katawan ay may kakayahang baguhin ang iyong pisikal at mental na mga kakayahan. Ang droga ay pwedeng maging legal, halimbawa dito ay ang alak, caffeine at tabacco. Pwede namang maging iligal ang droga tulad ng marijuana, ecstacy, cocaine o heroin. Ang mga drogang psychoactive ay nakaaapekto…

Read More

Ano Ang Masamang Epekto Ng Paninigarilyo

Ang usok na galing sa tabako ay lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao. Sinasabing lahat ng uri ng paninigarilyo ay nakamamatay. Ang paggamit ng kung anu-anong mga kasangkapan sa paninigarilyo ay hindi makapagpapabawas sa pinsalang dala nito sa kalusugan mo. Ang sigarilyo ay nagtataglas ng 600 sangkap. Kapag ito ay nasunog, ito ay nagpapalabas ng mahigit pitong libong kemikal. Karamihan…

Read More

Ano ang Alkoholismo?

Ang alkoholismo ay ang pinakamalalang uri ng pag-abuso sa alak. Ito ay ang kawalan ng kakayahang ilagay sa tama ang paginom ng mga nakalalangong inumin. Ang mga taong pinahihirapan ng alkoholismo ay nakakaramdam na hindi sila makakilos ng maayos kung hindi sila iinom ng alak. Ito ay maaaring magbunga ng mabibigat na problema sa trabaho, personal, kaugnayan sa ibang tao…

Read More