Ano ang kahulugan ng droga? Ang droga ay isang substance na kung makakapasok sa katawan ay may kakayahang baguhin ang iyong pisikal at mental na mga kakayahan. Ang droga ay pwedeng maging legal, halimbawa dito ay ang alak, caffeine at tabacco. Pwede namang maging iligal ang droga tulad ng marijuana,Read More →

Ilinalagay ng mga kabataang sumusubok ng paggamit ng droga ang kanilang kanilang kalusugan at kaligtasan sa bingit ng panganib. Kung isa kang magulang, paano mo matutulungan ang iyong anak na makaiwas sa droga? Matutulungan mo sila sa pamamagitan ng pagpaintindi sa kanila ng mga kahihinatnan ng paggamit ng bawal naRead More →

Ang usok na galing sa tabako ay lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao. Sinasabing lahat ng uri ng paninigarilyo ay nakamamatay. Ang paggamit ng kung anu-anong mga kasangkapan sa paninigarilyo ay hindi makapagpapabawas sa pinsalang dala nito sa kalusugan mo. Ang sigarilyo ay nagtataglas ng 600 sangkap. Kapag ito ayRead More →