Ang alkoholismo ay ang pinakamalalang uri ng pag-abuso sa alak. Ito ay ang kawalan ng kakayahang ilagay sa tama ang paginom ng mga nakalalangong inumin.

Ang mga taong pinahihirapan ng alkoholismo ay nakakaramdam na hindi sila makakilos ng maayos kung hindi sila iinom ng alak. Ito ay maaaring magbunga ng mabibigat na problema sa trabaho, personal, kaugnayan sa ibang tao at pangkalahatang kalusugan. Kung hindi ito malulunasan sa lalong madaling panahon, ito ay maaaring pagmulan ng mga suliraning halos hindi na masusulusyunan pa.

Mga palatandaan ng pagiging alkoholiko

Kung minsan, ang mga sintomas ng alkoholismo ay kitang kita sa isang tao. Sa ilang mga pagkakataon, mas matanggal na mapansin ang mga sintomas na ito. Kapag ang pagiging lolong sa alak ay madiskobre ng mas maaga, mas malaki ang posibilidad na ito ay magamot pa, bago pa man ito magkaroon ng masamang resulta sa mismong pasyente at sa mga mahal niya sa buhay.

lasenggoNarito ang ilan sa mga palatandaan na ang isang tao ay isang alkoholiko.

 • Nahihirapang kontrolin ang dami ng alak na iniinom
 • Hinahanap hanap ang pag-inom ng alak
 • Pag-inom ng alak kahit na may mahahalagang mga gawain
 • Pakiramdam na kailangan palaging uminom ng marami
 • Paggatos ng malaking halaga para lamang sa inumin
 • Pagbabago ng kilos kapag nakainom na

Kung sa tingin mo ay mukhang kontrolado na nang pag-inom ng alak ang iying buhay, mahalagang maghanap ka ng paraan para maalis ang namumuong alkoholismo. Mas mainam kung magdidisisyon kang magpatingin sa isang doktor. Tutulungan ka ng doktor na maghanap ng medikal na tulong para malabanan ang adiksyon sa alak. Kung mas maaga kang maghahanap ng tulong, mas papadali ang pagbabalik sa normal ng iyong buhay.

Epekto ng alkoholismo sa katawan

Ang pag-inom ng marami – maging sa isang pagkakataon lamang o palagian, ay kapwa nagdadala ng pinsala sa ating katawan. Ang ilan sa mga epektong ito ay bahagya lamang ang pinsalang dala, subalit ang ilan ay baka malala na baka mangahulugan pa ng iyo mismong buhay.

Ang panandaliang epekto ng pag-inom ng alak ay pwedeng maging kasing panganib ng pangmatagalang mga epekto nito. Halimbawa, ang pag-inom ay maaaring magpabagal ng iyong pagkilos at pagdidisisyon, na dahilan para humina ang iyong koordinasyon. Iyana ng dahilan kung bakit napakadelikado ng pagmamanehong nang lasing. Ang pagmamaneho habang nakainom ay hindi talaga magandang ideya, dahil napatunayan nang lubhang mapanganib at nakamamatay.

Ang ilan sa mga panandaliang epekto ng pag-inom ng alak ay sanhi ng:

 • Pagbagal ng reaction time
 • Paghina na pakiramdam
 • Pagbagal ng kakayahang mag-isip
 • Paghina ng paningin
 • Kahirapan sa paghinga
 • Kahirapan sa pagtulog

Karagdagan pa, ang palagiang pag-inom ng maraming alak sa loob ng mahabang panahon ay nakasasama sa kalusugan. Ang ilan sa mga epektong ito ay pwedeng maging hindi gaaanong halata sa loob ng mga ilang taon bago ito lumitaw bilang isang malalang sakit. Dahil dito, ang paghahanap ng propesyonal na tulong medikal ay kailangan para sa wastong pagsusuri at gamutan.

pag-inom ng beerNarito ang ilan sa pang-matagalang epekto ng alkoholismo

 • Sakit sa isip tulad ng Wernicke-Korsakoff syndrome
 • Sakit sa atay
 • Pagkakaroon ng diabetes at mga komplikasyon nito
 • Sakit sa puso
 • Mas mataas na posibilidad na magka-kanser
 • Pagkasira ng paningin
 • Paghina ng mga buto

Tandaan, ang pag-inom ng alak sa tamang pagkakataon at tamang dami ay hindi naman masama, sinasabi nga ng bibliya na ang alak ay regalo mula sa Diyos at ang kaunting pagtikim nito ay gamot sa sakit ng tiyan.

Tulad ng iba pang mga bagay, ang lahat ng sobra ay nakasasama. Ang sobrang pag-inom, ang alkoholismo ay problema ng mga Pilipino. Kaya kung araw mong mamroblema sa huli, lagi mong isipin na ang pag-inom ng sobrang alak ay nakamamatay!

4.2/5 - (15 votes)