Ano ang kahulugan ng droga? Ang droga ay isang substance na kung makakapasok sa katawan ay may kakayahang baguhin ang iyong pisikal at mental na mga kakayahan. Ang droga ay pwedeng maging legal, halimbawa dito ay ang alak, caffeine at tabacco. Pwede namang maging iligal ang droga tulad ng marijuana,Read More →

Ilinalagay ng mga kabataang sumusubok ng paggamit ng droga ang kanilang kanilang kalusugan at kaligtasan sa bingit ng panganib. Kung isa kang magulang, paano mo matutulungan ang iyong anak na makaiwas sa droga? Matutulungan mo sila sa pamamagitan ng pagpaintindi sa kanila ng mga kahihinatnan ng paggamit ng bawal naRead More →