Ang usok na galing sa tabako ay lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao. Sinasabing lahat ng uri ng paninigarilyo ay nakamamatay. Ang paggamit ng kung anu-anong mga kasangkapan sa paninigarilyo ay hindi makapagpapabawas sa pinsalang dala nito sa kalusugan mo.

Ang sigarilyo ay nagtataglas ng 600 sangkap. Kapag ito ay nasunog, ito ay nagpapalabas ng mahigit pitong libong kemikal. Karamihan sa mga kemikal na ito ay lason at 69 dito ay dahilan ng pagkakaroon ng kanser! Karamihan sa mga sangkap na nasa sigarilyo ay nasa iba pang produkto rin na gawa sa tabako tulad ng nganga. Sinasabi ng mga dalubhasa na ang nganga ay lubhang mas mapanganib dahil ito ay nag tataglay ng mataas na antas ng carcinogen at lason kumpara sa paninigarilyo.

bawal manigarilyoNakakatakot din ang pinsalang dala ng paninigarilyo, kahit doon sa mga hindi naman talaga humihithit ng tabacco. Ang second hand smoke ay nakamamatay din. Subalit, sinasabi ng mga dalubhasa sa larangan ng kalusugan na tatlong ulit na mas mataas ang mortality rate ng mga taong naninigarilyo kumpara sa mga hindi. Ang paninigarilyo ay isa sa pangunahing mga dahilan ng kamatayan ng mga tao.

Ang epekto ng paninigarilyo sa utak at pakiramdam

Isa sa mga aktibong sangkap ng sigarilyo ay ang nicotine, isang kemikal na may kakayahang baguhin ang pakiramdam ng isang tao. Kayang abutin ng nicotine ang iyong utak sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay isang sangkap na nakapagpapasigla sa central nervous system ng tao, makararamdam ka ng masiglang pakiramdam sa loob ng ilang sandal. Ngunit habang papawala na ang epekto ng nicotine sa katawan, makararanas ka ng pagkapagod at maghahanap ka pa ng maraming nicotine. Kaya, ang nicotine na nakukuha sa pagsisigarilyo ay nakaka-adik.

Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng paghina ng mata, ng katarata at biglaang paglabo ng paningin. Pahihinain din nito ang kakayahan mong makalasa at makaamoy, kaya ang pagkain ay baka hindi na gaaanong maging nakaka-enjoy.

An gating katawan ay may cortcosterone, isang uri ng hormone na may kakayahang pahinain ang epekto ng nicotine. Ito ay dumadami kapag tayo ay may problema. Kaya kung ikaw ay stress, mas maraming sigarilyo ang kailangan mong ubusin para maramdaman ang epekto ng nikotina.

Ang paghinto ng paninigarilyo ay maaaring magpahina sa iyong kakayahang mag-isip. Ito rin ay maaaring maging dahilan ng pagkabahala, pagkairita at depresyon. Ang withdrawal syndrome o ang sintomas na kaakibat ng paghinto sa paninigarilyo ay maaaring magdala ng mga serye ng pananakit ng ulo at problema sa pagtulog.

Epekto ng paninigarilyo sa baga

epekto ng paninigarilyoKapag nakalanghap ka ng usok galing sa sigarilyo, ikaw ay nagpapapasok ng mga sangkap na pwedeng makasira sa baga mo. Sa pagdaan ng ilang panahon, ang iyong baga ay malamang na mawalan ng kakayahan na salain ang ganitong uri ng mapaminsalang mga kemikal. Ang pag-ubo ay hindi gaanong makapag-aalis sa mga lason na naipon sa baga. Ang mga taong naninigarilyo ay mas malamang na tamaan ng mga impeksyon sa baga, sipon at trangkaso.

Ang mga bata na ang mga magulang ay naninigarilyo ay mas malamang na magkaroon ng mga karamdaman sa baga, kaysa dun sa mga bata na hindi naninigarilyo ang mga magulang. Mas mataas din ang posibilidad ng impeksyon sa tainga. Ang anak ng mga naninigarilyo ay mas madali ring magka pulmonya at bronchitis.

Epekto ng sigarilyo sa sistemang cardiovascular

Ang paninigarilyo ay nakasisira sa lahat ng bahagi ng sistemang cardiovascular. Kapag ang nicotine ay nakapasok sa katawan, patataasin nito bigla ang dami ng asukal sa iyong dugo (blood sugar). Pakikiputin ng nicotine ang iyong mga ugat na daanan ng dugo, kaya malilimitahan ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Ang paninigarilyo ay nakapagpapababa rin ng dami ng good cholesterol at nakapagpapataas ng presyon, na maaaring mauwi sa stroke.

Ang baradong mga ugat, o blood clot ay nakukuha rin sa paninigarilyo. Sa katagalan ng paninigarilyo, ang mga taong gumagamit nito ay mas malamang na magkaroon ng kanser sa dugo o leukemia kumpara sa mga hindi.

4.2/5 - (18 votes)