Palagi nating nababasa ang salitang “opyo” sa mga araling may kaugnayan sa kasaysayan. May mababasa pa nga tayo na ang sinaunang mga Pilipinong sundalo ay gumagamit na ng opyo bago sumabak sa digmaan, bago pa man dumating ang mga kastila. Alam mo ba kung ano ang opyo? Ano ng aba ang opyo?

Ang opyo ay isang produkto na nanggaling sa pinatuyong katas ng halaman na kung tawagin ay opium poppy. Ang opyo ay maaaring iba-iba ang kulay mula dilaw hanggang sa kulay kape. Ang opyo ay may mapait na lasa at may kakaibang amoy na madaling makilala, kung minsan ka nang nakaamoy ng opyo.

halamang opyoAng opyo ay nagtataglay ng 12% ng morphine, na siyang aktibo at pangunahin nitong sangkap. Ang morphine o morpina ay isang uri ng alkaloid na kadalasang pinoproseso para gawing heroin, isa pang uri ng ipinagbabawal na gamot.

Ayon sa tradisyon, ang opyo ay gawa sa malapot na katas ng halamang poppy na pinatuyo at ginawang pulbos. Ngayon, ang mga taong nagsasaka ng poppy para sa opyo ay gumagamit na ng modernong mga makinarya para makuha ng mabilisan ang katas ng halaman at makapag proseso ng mas maraming opyo.

Ang opyo ay siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng heroin, na kadalasang itinuturok, sinisinghot o hinihithit na parang sigarilyo.

Ano ang epekto ng opyo?

Ang paggamit ng opyo ay may panandalian at pangmatagalang epekto sa mga taong lulong dito. Halimbawa, ang napakasayang pakiramdam na dala nito kapag ito ay nakapasok sa katawan ay panandalian lamang. Kung magtatagal ka sa paggamit nito, baka maging adik ka sa opyo at maging nakadepende ka na dito.

Kabilang sa pangmatagalang epekto nito ay ang pagkasira ng baga dahil sa paglanghap ng usok nito. Pwede rin itong pagmulan ng iba pang malalang sakit tulad ng kanser, na sanhi na iba pang mga sangkap na nakapaloob dito.

Para sa karamihan, ang masasamang epekto ng paggamit ng opyo ay hindi agad makikita kahit magdaan pa ang ilang taong paggamit ng drogang ito. Subalit, para sa ilan, ang epekto ng opyo ay maaaring kagyat at kung maging problema ang overdose, pwede itong ikamatay ng isang tao.

May nakakatakot ding epekto ang paggamit ng opyo sa mga taong dati nang lulong sa iba pang uri ng bawal na gamot. Ang opyo isa isang ring narkotiko kaya kung isang tao ay adik sa isang partikular na uri ng droga, tiyak na matindi ang magiging epekto. Ayon sa Drug Enforcement Authority ng Estados Unidos, palalalain lamang ng paggamit ng opyo ang mga problemang kaakibat ng pagiging adik ng isang tao sa isang partikular na droga. Kaya payo nila, mag-iwas sa droga, mag-iwas sa opyo!

Tamang gamit ng opyo

opyo drogaTulad ng nabanggit, ang opyo ay isang narkotiko, isang gamot. Kaya kung ito ay gagamitin sa tamang paraan, ito ay tiyak na kapakipakinabang. Ang opyo ay may malakas na dosis ng analgesic, kaya ito ay ginigamit na ng mga tao daang taon na ang nakalilipas. Kahit sa Chinese medicine, ang opyo ay ginagamit para maibsan ang matinding pananakit nanararamdaman ng pasyente.

Sa kasalukuyan, maraming uri ng gamot ang ginawa galing opyo para makapagbigay lunas sa pananakit na wala ang nakakatakot na mga epekto ng paggamit ng purong opyo.

Ano ang opyo? Bilang paglalahat, ang opyo ay isang uri ng gamot. Kung gagamitin mo sa masamang paraan, maaari mong ikamatay. Ngunit kung gagamitin sa tama, maraming buhay ang maililigtas at giginhawa.

3.5/5 - (15 votes)