Ang shabu ay itinuturing na pinaka-sikat na uri ng bawal na gamot dito sa Pilipinas. Ayon sa pinakabagong ulat ng United Nations, ang methamphetamine ang itinuturing na pinakapopolar na droga dito sa atin sa Pilipinas. Karagdagan pa, ang Pilipinas kasama na ang Burma and China – ay ang mga bansang itinuturing na pinagmumulan ng shabu sa nakalipas na mga dekada.

Paano ba ginagamit ang shabu? Karamihan sa mga gumagamit nito ay kinaugalian nang hithitin ang usok nito na para bang naninigarilyo. Pero ang ilan, sinisinghot nila ang mismong pulbos o tinutunaw sa tubig para inumin. Habang patuloy kang gumagamit ng shabu, mas dumarami rin ang shabung kailangan para malango sa drogang ito.

Bakit nakasasama ang paggamit ng shabu?

shabu adiksyonBakit nga ba mapaminsala ang paggamit ng shabu? Narito ang ilan sa mga epekto ng paggamit ng shabu:

 • Ito ay lubhang nakaka-adik
 • Dahilan ng pagkabalisa, tensyon, pagiging magagalitin at kahinaang mag-isip
 • Dahilan ng pagkawala ng gama sa pagkain
 • Kahirapan sa pagtulog
 • Dahilan ng panandaliang napakasayang pakiramdam
 • Dahilan ng pagbabago-bago ng mood at pagiging nakabibigla ng mga pag-uugali
 • Dahilan ng biglaang pagbaba ng timbang, pagkabulok at pagkasira ng ngipin
 • Nakakasira ito ng isip
 • Dahilan ito ng unti-unting pagbagsak ng pangangatawan
 • Pwede itong maging sanhi ng maaagang kamatayan
 • Nag-uudyok na maging bayolente ang isang tao
 • Nakapagpapabilis ng pagtibok ng puso at nagpapalakas ng presyon ng dugo, na pwedeng pag mulan ng stroke at kamatayan
 • Nagpapataas ng kombulsyon, problema sa paghinga, hindi normal na pintig ng puso, at matinding anorexia.

Dito sa PIlipinas, ang kaparusahan sa paggamit at pagbebenta ng shabu ay mahabang panahong pagkakakulong. May mga mambabatas din na gumagawa ng batas nag awing kamatayan ang parusa sa sinumang magbebenta ng shabu.

Pangmatagalang epekto ng shabu sa buhay ng isang tao

Alam mo ba kung ano ang pinaka masamang epekto ng paggamit ng shabu sa buhay ng isang tao? Iyan ay ang adiksyon. Ang adiksyon ay isang pabalik-balik na sakit, na kung saan, pilit na hinahanap hanap ng isang adik ang droga. Ang adiksyon ay isang sakit dahil kasangkot dito ang utak at katawan ng isang tao.

Katulad din ng iba pang uri ng mga ipinagbabawal na gamot, ang kaligayahan na dala ng paggamit ng shabu ay unti-unting humihina sa katagalan ng paggamit. Kaya naman, ang mga taong lulong dito ay nangangailangan ng karagdagang doses o kaya naman ay nangangailangan ng maya’t mayang paggamit para makuha ang inaasam na sarap. Ang mga taong lulong sa shabu ay malamang na nahihirapang makaranas ng iba pang uri ng sarap o kaligayahan maliban na lamang kung ito ay galing sa paggamit ng droga, kaya para bang mas umaabuso ang isa sa paggamit ng shabu habang tumatagal. Paano naman kapag gusto mo nang huminto? Mararanasan mo na ang tinatawag ng mga dalubhasa na withdrawal syndrome isang uri ng sakit na kung saan, nahihirapan ang katawan mo na mag-adjust sa pagkawala ng droga sa sistema mo. Ang kasama sa mga sintomas ng withdrawal ay ang dipresyon, kabalisahan, pagkahapo, at matinding pagnanasa na makagamit ng shabu.

Karagdagan sa adiksyon, ang mga taong matagal nang gumagamit ng shabu at adik na dito ay pinahihirapan ng mga sintomas na tulad ng dipresyon, kabalisahan, matinding pagkalito, di-makatulog o insomnia, pagbabago-bago ng mood at bayolenteng pag-uugali. Ang mga adik sa shabu ay maaari ring kakitaan ng ilang sintomas na aktulad ng sa baliw, tulad ng paranoia, nakaririnig at nakakakita ng mga bagay na hindi naman talaga totoong nagaganap at dilusyon. Ang ganitong mga sintomas ay maaaring magtagal ng ilang buwan o taon kahit na huminto na ang isang tao sa paggamit ng shabu. Ang stress na dala ng adiksyon dito ay sinasabing pabalik-balik sa mga taong dating gumamit ng shabu.

May epekto din ba sa pisikal na pangangatawan ang paggamit ng shabu? Oo, sa katunayan, karagdagan sa epekto nito sa utak, ang paggamit ng shabu ay maaaring dahilan ng mga pagbabago sa pisikal na maaaring hindi mo talaga magugustuhan. Kasama diyan ang biglaang pagbagsak ng timbang, malalang pagkabulok ng ngipin o pagkawala nito at mga paltos sa balat. Ang problema sa bibig ay maaaring dulot ng kawalan ng tamang nutrisyon at tamang kalinisan sa bibig at pagkatuyo ng bibig na dulot ng droga. Ang sakit sa balat tulad ng pamamaltos ay malang na dulot ng pagkamot para mapaalis ang mga insektong sa totoo ay hindi naman talaga umiiral.

paggamit ng shabuSa pangkalahatan, ang mga sumusunod ay ang pangmatagalang epekto ng shabu sa sinumang gagamit nito:

Shabu Side Effects

 • Adiksyon
 • Pagkabaliw
 • Pagiging tuliro
 • Halusinasyon
 • Pagkawala ng kontrol sa paggalaw
 • Pagbabago sa itsura ng utak
 • Kakapusan sa kakayahang mag-isip ng maayos
 • Mabilis madistorbo
 • Paghina ng memorya
 • Matinding sakit sa bibig
 • Mabilis na pagbagsak ng timbang

Gusto mo ba ng alin man sa masaklap na mga kalagayang ito? Kung gagamit ka ng shabu, lahat ito ay mapapasayo!

Ilang araw mawala ang shabu sa katawan?

Medyo teknikal ang kasagutan sa tanong na iyan, kayat subukan nating ipaliwanag sa payak na paraan. Ang shabu ay may plasma half life na 12-34 oras, ibig sabihin nito, ang konsentrasyon ng shabu sa dugo ng tao ay magiging kalahati sa loob ng 12 hanggang 34 oras.

Pero tandaan, may ilang araw din bago tuluyang mawala ang shabu sa katawan ng isang user. Pwede itong abutin ng 2 hanggang 10 araw depende na rin sa iba’t ibang mga salik.

Ang epekto ng tulad ng tinatawag nilang cloud 9 ay maaaring magtagal ng hanggang 8-24 oras.

Maaari pang makita sa ihi ng isang tao kung gumamit ng shabu sa loob ng 72 oras.

PNP fights shabu taffickingPero tandaan, nakadepende sa kakayahan ng iyong katawan sa metabolismo kung ilang araw ba pwedeng magtagalang shabu sa katawan.

Narito ang ilan sa mga salik na nakakaapekto sa pamamalagi ng shabu sa katawan ng tao

 • Gaano kadalas ang paggamit ng shabu
 • Doses ng huling paggamit
 • Kakayahan ng mga bato at atay
 • Uri ng drug test na kailangang pasahan

Paano matanggal ang shabu sa katawan?

Sa mismong pagkakataon na ang isang tao ay gumamit ng shabu, iyan din ang umpisa na ang kanyang katawan ay pinoproseso na ang drogahabang ito ay humalo na sa sirkulasyon ng dugo.

Ilang oras pagkaraan ng paggamit, ang kemikal ay sinasala na ng bato at atay at inilalabas ng paunti unti sa pamamagitan ng pag-ihi.

Sa tanong na paano matatanggal ang shabu sa katawan, ang sagot ay ito ay kusang mawawala, ngunit hindi natin alam ang sagot sa tanong na kailan. Kaya kung ayaw mong mamroblema na ikaw ay mabibisto kapag ikaw ay nagpa-drug test, di pa huli ang lahat para itigil ang shabu!

4.3/5 - (96 votes)