Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na kung saan laganap ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagaman kitang-kita ang pagsusumikap ng pamahalaan na tuldukan ang problema sa droga, marami pa rin ang pilit na pumupuslit ng paggamit ng bawal na gamot.

Sa artikulong ito, gusto nating pagusapan ang masama at nakakatakot na epekto ng ipinagbabawal na gamot. Kung para bang nauudyukan kang gumamit ng droga, maupo sandal at basahin ang aming nasaliksik para sa’yo.

Epekto ng bawal na gamot sa pamilya

Alam mo ba na sa bawal na gamot, hindi lamang nito pinipinsala ang mga mismong gumagamit nito, kundi pati na yaong lahat ng mga tao na konektado sa kanya ay masasaktan din? Kasama sa mga taong masasaktan kapag ikaw ay gumamit ng bawal na gamot ay ang iyong asawa o kasintahan, mga anak at iba pang mga kapamilya at mga kaibigan. Ang paggamit ng droga ay nakapananakit sa mga tao, kahit ano pa man ang iyong pinanggalingan, estado sa buhay maging ikaw ay mayaman o mahirap.

Ang paggamit ng bawal na gamot ay magdudulot ng iba’t ibang problema tulad ng:

 • Problema sa pera
 • Problema sa eskwela
 • Suliranin sa trabaho, na pwedeng ikawala ng hanap-buhay
 • Problema sa mga relasyon
 • Pag-abuso at pagpapabaya sa mga bata
 • Aksidente sa kalsada

Kung ikaw o ang isa sa iyong mga mahal sa buhay ay gumagamit ng droga, ang pang-arawaraw na pamumuhay ay magiging napakahirap anupa’t mararamdaman mo na ang buhay ay hindi mo na makontrol. Ang paggamit ng droga ay nagbibigay ng malalang problema sa mga magulang, mga kapatid, lolo at lola at sa ibang myembro ng pamilya.

Kapag adik sa bawal na gamot ang isang kapamilya…

 • Hindi mo maaasahan na gagawin niya ang sinabi niyang gagawin niya
 • Makakalimutan niyang gawin ang importanteng mga bagay dahil siya ay nakapokus sa kung paano makakakuha at makakagamit ng bawal na gamot
 • Siya ay magsisinungaling o magnanakaw para lang makabili ng droga
 • Minsan, hindi siya uuwi ng gabi
 • Gagawa siya ng masasamang mga bagay na malamang na hindi niya gagawin kung hindi siya nag dodroga.

Ang mga kapamilya ng adik ay palaging mag-aaway dahil sa mga problemang dala ng paggamit ng droga. Ang mga taong gumagamit ay maaaring makapagsalita o makagawa ng masama na maaaring ikagalit ng mga kaibigan o kapitbahay. Ang pamilya ay maaaring magmukhang kahiya-hiya.

Ang ilan sa mga taong lulong sa ipinagbabawal na gamot ay maaaring hindi maniwala sa katunayan na sila ay may sakit at wala sa sarili kaya hindi sila nakararamdam ng pangangailangan na maghanap ng lunas sa kanilang adiksyon. Kahit gaano pa kalala ng problemang kanilang dinadala sa pamilya, hindi nila ito nakikita! May iba namang alam na kailangan nila ng tulong, ngunit nagagalit at nalilito sa kung paano o saan sila hihingi ng tulong.

Epekto ng bawal na gamot sa sanggol

Kapag ang isang babae ay buntis, nakadende sa kanya ang sanggol na kanyang dinadala. Kapag ikaw ay buntis at gumagamit ng bawal na gamot, ang epekto ay maaari mong maipasa kay baby!

Ang mga nanay na umiinom ng alak kapag buntis ay siyang pangunahing dahilan ng mga kapansan ng sanggol na maaari sanang maiwasan.

Ang sanggol ay maaaring…

 • Ipanganak na hindi husto ang laki at timbang
 • May problema sa pagkain at pagtulog
 • May problema sa paningin, pandinig o pagkilos

Habang lumalaki, ang sanggol na ipinagbuntis ng adik ay maaaring…

 • Mahirapan sa pagsunod ng simpleng direksyon at kailangang pagsabihan ng paulit-ulit.
 • Mahirapan na matuto sa eskwela
 • Mahirapan sa pakikisama sa iba
 • Gumawa ng masama na hindi naiintindihan ang epekto ng paggawa ng masama
 • Magkaroon ng problema sa pag-abuso sa droga paglaki.

Ang mga anak ng mga nanay na umabuso sa droga habang buntis kung minsan ay maaaring mangailangan ng espesyal na medikal na atensiyon habambuhay. Ang ilan sa kanila ay hindi makapamuhay ng mag-isa ng walang alalay habang lumalaki.

epekto bawal na gamot

Epekto ng droga sa katawan

Ang paggamit ng bawal na gamot ay maaaring makapinsala sa katawan at maaaring maging dahilan ng mga sakit na hindi na nagagamot.

Ang paggamit ng droga, kasama na ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mga sakit na maaari mong ikamatay, tulad ng:

 • Sakit sa puso
 • Pagkastroke o ang pinsala na dala ng pagbabara ng ugat sa utak
 • Cancer
 • HIV o AIDS
 • Hepatitis
 • Sakit sa baga

Karagdagan pa, ang isang tao na lango sa bawal na gamot ay mas malamang na maaksidente sa sasakyan papuntang trabaho, bahay o kasiyahan.

Ang paggamit ng bawal na gamot ay maaaring tumulak sa isang tao na maging bayolente. Maaari niyang saktan ang sarili at ang ibang mga tao.

Kung ikaw ay nakararanas ng depresyon, mag-iwas ka sa droga dahil ito ay nakapagpapalala ng depresyon – ito ay isa pangunahing dahilan ng pagpapatiwakal lalo na sa mga kabataan.

Ang paggamit ng bawal na gamot ay nakamamatay. Maraming kaso ng pagabuso sa droga ay humahantong sa mga sakit tulad ng sakit sa puso o highblood.

May mga droga na nakapipinsala sa baga. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng kanser at impeksyon. Ang paghithit ng marihuwana ay nagdudulot ng hindi mawala-walang ubo.

Ang mga drogang tulad ng heroine at pain killers ay maaaring magpahinto sa iyong paghinga. Ito ay mapanganib!

Ang bawal na gamot ay nakasisira din ng mga bato o kidney. Kung minsan, ang sakit sa bato na nakukuha sa paggamit ng drugs ay napakalala anupa’t pwede itong mangailangan ng dialysis linggo linggo. Kapag huminto na ang iyong bato sa pagtrabaho, pwede mo itong ikamatay.

Ang pagabuso sa alak ay maaaring magdulot ng sakit sa atay.

Ang pagturok ng bawal na gamot sa katawan ay maaaring makapinsala sa mga ugat. Ito ay maaari ring maging sanhi ng pagkahawa ng AIDS o HIV o ng alin mang sakit na nakakahawa kung gagamit ka ng gamit at maruming karayom.

Mahigit sa kalahati ng adik sa bawal na gamot ay may sakit sa emosyon tulad ng:

 • Depresyon, na dahilan kung bakit sila napakalungkot at pagod.
 • Kabalisahan, dahilan kung bakit sila balisa at takot.
 • Bipolar disorder, dahilan kung bakit pabago bago ang mood nila. Minsan, masigla, galit, malungkot at takot na takot.

Ano ang epekto ng bawal na gamot? Sira-sirang buhay kung ikaw ay gagamit nito!

4.6/5 - (42 votes)