Ang usok na galing sa tabako ay lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao. Sinasabing lahat ng uri ng paninigarilyo ay nakamamatay. Ang paggamit ng kung anu-anong mga kasangkapan sa paninigarilyo ay hindi makapagpapabawas sa pinsalang dala nito sa kalusugan mo. Ang sigarilyo ay nagtataglas ng 600 sangkap. Kapag ito ayRead More →

Ang alkoholismo ay ang pinakamalalang uri ng pag-abuso sa alak. Ito ay ang kawalan ng kakayahang ilagay sa tama ang paginom ng mga nakalalangong inumin. Ang mga taong pinahihirapan ng alkoholismo ay nakakaramdam na hindi sila makakilos ng maayos kung hindi sila iinom ng alak. Ito ay maaaring magbunga ngRead More →

Palagi nating nababasa ang salitang “opyo” sa mga araling may kaugnayan sa kasaysayan. May mababasa pa nga tayo na ang sinaunang mga Pilipinong sundalo ay gumagamit na ng opyo bago sumabak sa digmaan, bago pa man dumating ang mga kastila. Alam mo ba kung ano ang opyo? Ano ng abaRead More →